تبلیغات گسترده چیست؟

تبلیغات گسترده چیست؟ تبلیغات گسترده چیست؟ خیلی ساده و روان یک توضیح کوتاه در مورد گسترده توضیح میدم تا متوجه داستان کار بشیم کسترده همون تبادل بین کانال گفته میشود که بنر تبلیغاتی شما در کانال شخص دیگه و همچنین بنر شخص دیگه در کانال شنا قرار داده میشه این نوع تبلیغات را کسترده میگویند. حالا …