ارسال به پی وی تلگرام (pv)

ارسال به پی وی تلگرام (pv) اول از همه خلاصه کار براتون توضیح میدم شیوه کار ارسال به پی وی تلگرام (pv) به اینصورته ما یک پنل با مقدار بالا شماره مجازی داریم با این اکانتا میایم به افراد یک گروه و یا افرادی که شما به ما میدین پیام ارسال میکنیم.به این نوع پیام ارسال …