مخفی شدن برنامه سامسونگ

مخفی شدن برنامه سامسونگ شاید شما هم به تازگی موبایل سامسونگ خود را بازنشانی کرده اید و یا از طریق اسمارت سویچ اقدام به انتقال از گوشی قدیمی به گوشی جدید انجام داده اید و مدیرت فایل شخصی شما مخفی شده دلیل هیدن شدن برنامه شخصی سامسونگ را میخواهیم پیدا کنیم و نحوه بازیابی و نمایش …